Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak ved renovering av Storgata-Nord

Prosjektnavn: Kartlegging av klimatiltak ved renovering av Storgata-Nord
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy

Tromsø kommune har gjennomført en klimatiltaksanalyse for renoveringsprosjektet i Storgata nord i Tromsø.

Sjekkliste for fossilfrie løsninger

Kommunen har beregnet klimagassutslipp og merkostnader for anleggsmaskiner, transport av masser og energibruk til teletining. Kommunen har også fått laget en sjekkliste for implementering av fossilfrie løsninger på anleggsplasser. Se sjekklisten og flere detaljer i notatet under.

Ifølge Tromsø kommune er det i slike kartlegginger viktig med tidlig invitasjon til tilbud, tydelig bestilling og dialog med konsulentene.

Relevante lenker