Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak ved renovering av Storgata-Nord

Prosjektnavn: Kartlegging av klimatiltak ved renovering av Storgata-Nord
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Tromsø kommune har søkt støtte for å utrede klimavennlige løsninger ved totalrenovering av Storgata-Nord.

Kommunen skal se på flere tiltak, blant annet energibruk, gjenbruk av materialer, redusert transport i anleggsfasen, og null- eller lavutslippsmaskiner på anleggsplassen. For ulike alternativer, vil kommunen lage og sammenlikne klimagassregnskap.

Relevante lenker