Klimasats-prosjekt

Kartlegging og mulig utnyttelse av gass fra deponi

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Jun 2023
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge utslipp av deponigass ved tre nedlagte deponier: Ladedalen avfallsdeponi, Fredlydalen avfallsdeponi og Sluppen Vest avfallsdeponi.

Områdene skal oppgraderes til bolig- og næringsformål, og kommunen vil se om metangassen kan utvinnes og brukes til nyttige formål, som oppvarming av bygg.

Relevante lenker