Klimasats-prosjekt

Kartlegging og mulig utnyttelse av gass fra deponi

Prosjektnavn: Kartlegging og mulig utnyttelse av gass fra deponi
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt

Trondheim kommune skal kartlegge utslipp av deponigass ved tre nedlagte deponier: Ladedalen avfallsdeponi, Fredlydalen avfallsdeponi og Sluppen Vest avfallsdeponi.

Områdene skal oppgraderes til bolig- og næringsformål, og kommunen vil se om metangassen kan utvinnes og brukes til nyttige formål, som oppvarming av bygg.

Relevante lenker