Klimasats-prosjekt

Kartlegging og vurdering av karbonrike naturområder

Prosjektnavn: Kartlegging og vurdering av karbonrike naturområder
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging

Karmøy kommune skal kartlegge myrområder både med tanke på at de er karbonlagre, og at de fordrøyer vann. Kommunen skal særlig se på nærområdene til byene og tettstedene som er under press for utbygging. Kartleggingen vil gi et faglig grunnlag for å kunne bevare myrområdene.

Relevante lenker