Klimasats-prosjekt

Kartlegging og vurdering av karbonrike naturområder

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Karmøy kommune har fått kartlagt karbonlagring i tre myrområder. Kommunen har valgt myrområder i nærområdene til byene og tettstedene som er under press for utbygging. Kartleggingen gir et faglig grunnlag for å kunne bevare myrområdene.

Det er målt karbontetthet og dybde i tre myrer. Myrene som ble målt er Longhammarmyr, Tøkjemyr og en navnløs myr på Sæveland. Resultatene viser at det er lagret totalt 47 500 tonn CO₂ i Longhammarmyr, ca. 9000 tonn CO₂ i Tøkjemyr og ca. 1500 tonn CO₂ i myren på Sæveland, totalt ca. 58 000 tonn CO₂. Karbonlagringskapasiteten ble målt for eksisterende lagret karbon og ikke akkumuleringsevnen. 

Myr er et viktig karbonlager

Myr er et karbonlager og vil over tid lagre karbon, så lenge den ikke blir forstyrret av for eksempel drenering eller klimaendringer. Ved å bevare disse myrene forhindrer kommunen utslipp av klimagasser og sikrer en fremtidig akkumulering av klimagasser i myrene.

Resultatene vil være til hjelp i fremtidige vurderinger av planer og utbyggingsprosjekter, og vil føre til en kompetanseheving og en ny prioritering av klimaarbeidet i kommunen. Bevarelsen av et karbonlager som myr, vil også kunne muliggjøre en raskere overgang til et lavutslippssamfunn. Rapporten viser myrens viktighet i den nåværende klimakrisen og oppmuntrer dermed til bevaring og eventuell tilbakeføring. 

Erfaringer til hjelp for andre kommuner

I anbudsfasen har kommunen spesifisert kravene for potensiell tilbyder ved hjelp av eksisterende bakgrunnskunnskap i beregning av karbonlagringskapasitet,
prøvetakingsmetode og dybdeanalyse av myr. For å lykkes med prosjektet kreves det bakgrunnskunnskap for å kunne vurdere og validere levert rapport, og ikke minst for å kunne diskutere funnene og framgangsmåten med tilbyder i møter.

Relevante lenker