Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket Follo

Prosjektnavn: Klima- og energinettverket Follo
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2008 og består av kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk. Målet er å bidra til økt kompetanse om klimarelaterte spørsmål, blant annet innen energi, bygg og innkjøp.

Veileder for klimakrav i byggeprosjekter

I 2021 har nettverket hatt mange aktiviteter, blant annet har de laget et klimabudsjett for tiltak på tvers av kommunene. Nettverket har også fått laget en veileder for miljø- og klimakrav i bygge- og anleggsprosjekter, som kan lastes ned under.