Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket Follo

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2008 og består av kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk. Målet er å bidra til økt kompetanse om klimarelaterte spørsmål, blant annet innen energi, bygg og innkjøp.

Veileder for klimakrav i byggeprosjekter

I 2021 har nettverket hatt mange aktiviteter, blant annet har de laget et klimabudsjett for tiltak på tvers av kommunene. Nettverket har også fått laget en veileder for miljø- og klimakrav i bygge- og anleggsprosjekter, som kan lastes ned under.