Klimasats-prosjekt

Klima og energi i Sør-Østerdal

Fylke: Innlandet
Søker: REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble opprettet i 2017 og består av Trysil, Våler i Hedmark, Åmot, Elverum, Stor-Elvdal og Engerdal. Målet er å samarbeide om energi og klima i regionen.