Klimasats-prosjekt

Klima og energi i Sør-Østerdal

Prosjektnavn: Klima og energi i Sør-Østerdal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2017 og består av Trysil, Våler i Hedmark, Åmot, Elverum, Stor-Elvdal og Engerdal. Målet er å samarbeide om energi og klima i regionen.