Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Fylke: Østfold
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2016 og består av kommunene Aremark, Indre Østfold, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Våler i Østfold og Viken fylkeskommune. 

Nettverket bidrar til at deltakernes klimamål nås. Slik vil nettverket også bidra til å nå de nasjonale klimamålene. Klima Østfold jobber med alt fra energikalkulatorer, landbruk, elbiler og elsykler til fossilfrie maskiner og biogass.