Klimasats-prosjekt

Klimaaspekter – omsorgsboliger Aurskog og Hemnes

Fylke: Viken (N)
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Sep 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Aurskog-Høland kommune har kartlagt klimafotavtrykket for omsorgsboligene på Aurskog og Hemnes, og sammenliknet rehabilitering av dagens bygg med nybygg.

Mål om å redusere utslippene med 40 prosent

Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent, sammenliknet med et referansebygg. Klimagassberegningene viser hvordan kommunen kan nå målet, ved å velge klimavennlige energiløsninger og materialer.

Endrede planer og mer kartlegging

Prosjektet er noe forsinket, og rammebetingelsene har blitt endret. Kommunen har vedtatt å avvente videre bygging av omsorgsboligene i egen regi. De har derfor fått omdisponert de resterende midlene til å kartlegge klimafotavtrykket av et nytt demenssenter i kommunen.

Relevante lenker