Klimasats-prosjekt

Klimaaspekter – omsorgsboliger Aurskog og Hemnes

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Sep 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Aurskog-Høland kommune har kartlagt klimafotavtrykket for omsorgsboligene på Aurskog og Hemnes, og sammenliknet rehabilitering av dagens bygg med nybygg.

Mål om å redusere utslippene med 40 prosent

Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent, sammenliknet med et referansebygg. Klimagassberegningene viser hvordan kommunen kan nå målet, ved å velge klimavennlige energiløsninger og materialer.

Endrede planer 

Prosjektet ble noe forsinket, og rammebetingelsene endret. Kommunen fikk derfor  omdisponert resterende midler til å kartlegge klimafotavtrykket av et nytt demenssenter i kommunen, men det ble ikke gjennomført.

Relevante lenker