Klimasats-prosjekt

Klimagassbesparelser ved prefabrikkert trebyggeri

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skulle detaljprosjektere en ny brannstasjon på Tofte, og ville se på eventuelle klimagassgevinster ved å bruke prefabrikkerte byggemoduler i tre.

Dessverre ble prosjektet utsatt på ubestemt tid.

Relevante lenker