Klimasats-prosjekt

Klimakoordinert bygg- og anleggsprosjekt i Svolvær

Fylke: Nordland
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vågan kommune har utredet klimavennlige løsninger ved fire utbyggingsprosjekter i Svolvær sentrum. Kommunen estimerer å kunne spare rundt 890 tonn CO2-ekvivalenter dersom alle tiltakene iverksettes.

Har kartlagt tre ulike tiltak

Kommunen har kartlagt tre ulike tiltak i prosjektene, og alle tre rapporter kan lastes ned under. Kommune har sett på

  1. muligheter og barrierer for å elektrifisere maskinparken
  2. en helhetlig plan for ressurseffektive løsninger for blant annet transport, ombruk og massehåndtering
  3. klimavennlige materialvalg

Tre konkrete anbefalinger for å elektrifisere maskiner

Kartleggingen trekker frem tre konkrete anbefalinger for at Vågan og de andre Lofotkommunene skal oppnå utslippsfire anleggsplasser.

  1. Kommunene bør opprette en regional utlånsordning av utlslippsfrie maskiner, tilsvarende den i Viken. En slik ordning vil gi aktørene mulighet til å teste og sammenlikne maskinene.
  2. Kommunene bør sette tildelingskriterier i kontrakter for å øke bevisstheten, og legge til rette for utslippsfri anleggsdrift.
  3. Kommunene bør samarbeide og dele maskiner med hverandre, og andre kommuner. Samarbeidet vil både bedre tilgangen på elektriske maskiner, og gi mulighet for å utveksle erfaringer.

Redusere transport og bruke klimavennlige materialer

For å kutte klimagassutslipp bør kommunen redusere hvor mye og hvor langt masser transporteres. Over 70 prosent av utslippene i det ene prosjekter kommer fra materialer, og den største utslippskilden er asfalt. Kommunen kan dermed redusere utslippene ved å for eksempel velge gjenvunnet asfalt.

Kommunen estimerer å kunne spare over 80 tonn CO2-ekvivalenter ved å bruke utslippsfrie maskiner, opptil 60 tonn CO2-ekvivalenter ved å velge et nærliggende deponi, og over 750  tonn CO2-ekvivalenter ved å velge klimavennlig asfalt.

Relevante lenker