Klimasats-prosjekt

Klimakoordinert bygg- og anleggsprosjekt i Svolvær

Prosjektnavn: Klimakoordinert bygg- og anleggsprosjekt i Svolvær
Fylke: Nordland (N)
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Vågan kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved fire utbyggingsprosjekter i Svolvær sentrum. Kommunen skal kartlegge tre ulike tiltak i prosjektene:

  • muligheter og barrierer for å elektrifisere maskinparken
  • en helhetlig plan for ressurseffektive løsninger for blant annet transport, ombruk og massehåndtering
  • klimavennlige materialvalg
Relevante lenker