Klimasats-prosjekt

Klimakrav for innkjøp i avfallsbransjen

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Selskapene som håndterer husholdningsavfallet på vegne av Kristiansand og Vennesla kommuner, har jobbet sammen om verktøy og rutiner for å ivareta klimahensyn i sine innkjøp.

Rutine for anskaffelser

I prosjektet har selskapene blant annet laget en miljørutine for anskaffelser på avfallsområdet. Rutinen kan lastes ned under.

Relevante lenker