Klimasats-prosjekt

Klimakrav for innkjøp i avfallsbransjen

Prosjektnavn: Klimakrav for innkjøp i avfallsbransjen
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Anskaffelser

Selskapene som håndterer husholdningsavfallet på vegne av Kristiansand og Vennesla kommuner, Avfall Sør AS som er eid av kommunene, Agder Renovasjon IKS og ÅRIM IKS, skal jobbe sammen for å ivareta klimahensyn i sine innkjøp.

Relevante lenker