Klimasats-prosjekt

Klimakrav for innkjøp i avfallsbransjen

Prosjektnavn: Klimakrav for innkjøp i avfallsbransjen
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Anskaffelser

Selskapene som håndterer husholdningsavfallet på vegne av Kristiansand og Vennesla kommuner, har jobbet sammen om verktøy og rutiner for å ivareta klimahensyn i sine innkjøp.

Rutine for anskaffelser

I prosjektet har selskapene blant annet laget en miljørutine for anskaffelser på avfallsområdet. Rutinen kan lastes ned under.

Relevante lenker