Klimasats-prosjekt

Klimakrav i anskaffingar fylkesvegane i Vestland

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Jun 2025
Type tiltak: Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune har ansatt en medarbeider i en toårig stilling som skal jobbe med klima- og miljøkrav i anskaffelser. Medarbeideren jobber med anskaffelser i fylkesveiprosjekter, fra utbygging, til drift og vedlikehold. 

Relevante lenker