Klimasats-prosjekt

Klimakrav i anskaffingar fylkesvegane i Vestland

Prosjektnavn: Klimakrav i anskaffingar fylkesvegane i Vestland
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy

Vestland fylkeskommune skal ansette en medarbeider i en toårig stilling som skal jobbe med klima- og miljøkrav i anskaffelser. Medarbeideren skal jobbe med anskaffelser i fylkesveiprosjekter, fra utbygging, til drift og vedlikehold. 

Relevante lenker