Klimasats-prosjekt

Klimakrav i anskaffingar fylkesvegane i Vestland

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Jun 2025
Type tiltak: Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune har gjennomført en rekke tiltak for å styrke klimakravene i sine utbygging-, drift- og vedlikeholdskontrakter. Fylkeskommunen har kartlagt eksisterende klima- og miljøkrav og identifisert områder for forbedring. BREEAM Infrastructure-sertifisering er innført for store prosjekter, og VegLCA brukes nå for klimagassbudsjett og -regnskap.

Fylkeskommunen har også gjennomført en driftskontrakt med samhandling hvor klima er et viktig tildelingskriterium. I kontrakten skal tilbydere levere en klimaplan, og de skal levere klimagassbudsjett og -regnskap.

For å dele kunnskap og erfaringer, har prosjektet blitt presentert internt og til andre fylkeskommuner. Fylkeskommunen har opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal jobbe med utvikling og implementering av nye klima- og miljøkrav. Fylkeskommunen har engasjert konsulent for å følge opp kravene, og fylkeskommunen deltar i Leverandørutviklingsprogrammet for å fremme bærekraftige og innovative anskaffelser.

Fylkeskommunen har arrangert en leverandørkonferanse og bransjedag. De ønsker å være en forutsigbar og fremoverlent byggherre som kan finne gode løsninger sammen med bransjen. 

Erfaringer

Fylkeskommunen har erfart at innføring av klimakrav i anskaffelser er en krevende prosess som krever tverrfaglig arbeid og tid. De skriver at det er viktig at fagressurser innen klima og miljø, juridisk, innkjøp og prosjektorganisasjonen blir varslet om en anskaffelse i god tid. Ledelseforankring er nødvendig for å innføre varige endringer i organisasjonen.

Vedtatte krav og kriterier må inn i kontraktsmaler og kvalitetssystem for å sikre lik og oppdatert praksis på tvers av kontrakter. Utarbeiding og bruk av veiledere er også viktig for å sikre effektiv ressursbruk og videreføring av kunnskap.

 

Relevante lenker