Klimasats-prosjekt

Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen

Prosjektnavn: Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen
Fylke: Nordland (N)
Søker: LOFOTRÅDET
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Anskaffelser

Lofotrådet, det interkommunale politiske rådet for Lofoten som består av kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, har ansatt en kompetanseressurs og regional koordinator for grønne anskaffelser i en toårig prosjektstilling.

Relevante lenker