Klimasats-prosjekt

Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen

Fylke: Nordland
Søker: LOFOTRÅDET
Kontakt: Lofotrådet
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Lofotrådet, det interkommunale politiske rådet for Lofoten som består av kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, har ansatt en kompetanseressurs og regional koordinator for grønne anskaffelser i en toårig prosjektstilling.

Det er stor aktivitet i prosjektet. I delrapport 2023 omtales blant annet disse aktivitetene:  

  • Kommunenes innkjøpspraksis er kartlagt. 
  • Kommunenes planverk er gjennomgått for å se på fokusområder hvor grønne innkjøp kan være med å bidra til måloppnåelse. Fokusområder har blant annet vært gjenbruk og ombruk, mat og matsvinn, elektrifisering av havn og transport. 
  • Workshop med hver kommune og kommunal ledelse om grønne innkjøp og innkjøp som strategisk virkemiddel for kommunene, inkludert en behovsanalyse. Dette dannet blant annet grunnlaget for en grønn anskaffelsesstrategi for kommunene.
  • Miljø- og klimakrav i enkeltanskaffelser, blant annet asfalt, kjøretøy, prosjekt for renere havn, kontorrekvisita, vaskeritjenester, innkjøp av maskiner, vann og avløp og massetransport. 
  • Utarbeidelse av korte og enkle veiledere med krav og tildelingskriterier for noen enkeltanskaffelser slik at alle lofotkommunene også har mulighet til å gjennomføre samme type anskaffelse med de samme klima- og miljøkravene på tvers av kommunene.
  • Klimabudsjett med innkjøp som klimatiltak er vedtatt i flere kommuner.

Det har vært stort behov for å forankre innkjøp som strategisk virkemiddel i hele kommunen. Mye av dette arbeidet har blitt gjort gjennom arbeid med klimaregnskap og klimabudsjett og behovsanalyser for å vise hvilket strategisk virkemiddel innkjøp er og hvordan dette kan brukes til å redusere kommunenes utslipp.

Relevante lenker