Klimasats-prosjekt

Klimanettverk for Hamarregionen

Prosjektnavn: Klimanettverk for Hamarregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2018 og består av kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Kommunene har som mål å utveksle ideer og erfaringer innen klima- og energiarbeid.