Klimasats-prosjekt

Klimanettverk for Hamarregionen

Fylke: Innlandet
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble etablert i 2018 og består av kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Kommunene har som mål å utveksle ideer og erfaringer innen klima- og energiarbeid.