Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hallingdal

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Apr 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Målet er å styrke samarbeidet om å redusere klimagassutslippet i kommunene.

Klimakonferanse i Hallingdal

Nettverket holdt den første klimakonferansen på Gol i mars 2022. Konferansen var vellykket, med over 100 deltakere, og nettverket trekker frem at også små kommuner kan arrangere klimakonferanser.