Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugalandet

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble startet i 2017 og består av kommunene Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn, Sveio, Vindafjord og Utsira.

Nettverket jobber med kompetanseheving, inspirasjon og erfaringsutveksling fra felles og eget klimaarbeid.