Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket består av kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Sandnes, Kvitsøy, Stavanger og Sola.

Nettverket ble opprettet i 2016 og jobber særlig med å redusere klimagassutslipp i landbruket.