Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord Gudbrandsdal

Fylke: Innlandet
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Sel, Lom, Vågå, Skjåk, Dovre og Lesja. Målet er å redusere klimagassutslipp og øke motivasjonen for klimaarbeid i kommunene.

Slutten på et treårig kursløp

Nettverket har holdt et treårig kursløp med seks samlinger om energieffektivisering i bygg, og 2021 var det siste året. Tema for samlingene har blant annet vært ventilasjon, vannbåren varme og fornybar energi.