Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord Gudbrandsdal

Prosjektnavn: Klimanettverk Nord Gudbrandsdal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Sel, Lom, Vågå, Skjåk, Dovre og Lesja. Målet er å redusere klimagassutslipp og øke motivasjonen for klimaarbeid i kommunene.

Slutten på et treårig kursløp

Nettverket har holdt et treårig kursløp med seks samlinger om energieffektivisering i bygg, og 2021 var det siste året. Tema for samlingene har blant annet vært ventilasjon, vannbåren varme og fornybar energi.