Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord-Norge

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble opprettet i 2018 og består av kommunene Alta, Bodø, Harstad, Narvik, Rana og Tromsø, og fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark. Målet med nettverket er å skape en arena for å dele erfaringer fra klimaarbeidet. Nettverksarbeidet videreføres i 2022.