Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nordmøre

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2018 og består av kommunene Kristiansund, Aure, Gjemnes, Surnadal, Tingvoll, Sunndal og Smøla.

Nettverket jobber med å redusere klimagassutslipp ved å dele problemstillinger, kunnskap, erfaringer, ideer og gode løsninger.

Klimatiltak må forankres politisk

I 2021 har nettverket særlig jobbet med å lage gode kunnskapsgrunnlag og formidle, slik at det legges til rette for at klimatiltakene kommer inn i alle de kommunale planene.