Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nordmøre

Prosjektnavn: Klimanettverk Nordmøre
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2018 og består av kommunene Kristiansund, Aure, Gjemnes, Surnadal, Tingvoll, Sunndal og Smøla.

Nettverket jobber med å redusere klimagassutslipp ved å dele problemstillinger, kunnskap, erfaringer, ideer og gode løsninger.

Klimatiltak må forankres politisk

I 2021 har nettverket særlig jobbet med å lage gode kunnskapsgrunnlag og formidle, slik at det legges til rette for at klimatiltakene kommer inn i alle de kommunale planene.