Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Romsdal

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket ble etablert i 2020 og består av kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Medlemmene har som mål å dele erfaringer og kunnskap for å redusere klimagassutslipp. Nettverket viderefører arbeidet i 2022.