Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Vestland

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket består av kommunene Sogndal, Kinn, Bergen, Bjørnafjorden, Samnanger, Stord, Voss, Øygarden og Vestland fylkeskommune. 

Klimapartnere

Klimapartnere er nettverk for private og offentlige virksomheter og det finnes mange av de over hele landet. Deltakerne samarbeider om klimatiltak, lager klimaregnskap og forplikter seg til å bli miljøsertifiserte.