Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Vestland

Prosjektnavn: Klimapartnere Vestland
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Sogndal, Kinn, Bergen, Bjørnafjorden, Samnanger, Stord, Voss, Øygarden og Vestland fylkeskommune. 

Klimapartnere

Klimapartnere er nettverk for private og offentlige virksomheter og det finnes mange av de over hele landet. Deltakerne samarbeider om klimatiltak, lager klimaregnskap og forplikter seg til å bli miljøsertifiserte.