Klimasats-prosjekt

Klimapositiv fritidsbebyggelse – planbestemmelser

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Aug 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Gran kommune ønsker et klimavennlig hytteliv, under bygging, drift og avhending. Kommunen skal vurdere planbestemmelsene, og de skal inngå i revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Relevante lenker