Klimasats-prosjekt

Klimapositiv fritidsbebyggelse – planbestemmelser

Prosjektnavn: Klimapositiv fritidsbebyggelse – planbestemmelser
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Gran kommune ønsker et klimavennlig hytteliv, under bygging, drift og avhending. Kommunen skal vurdere planbestemmelsene, og de skal inngå i revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Relevante lenker