Klimasats-prosjekt

Klimarådgiver Vestfold offentlige innkjøpsamarbeid

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS), som består av kommunene Sandefjord, Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand, har hatt en rådgiver for miljø- og klimavennlige anskaffelser i en toårig prosjektstilling. Kommunene har fått Klimasats-støtte til å videreføre stillingen i ett år. 

Som del av prosjektet er det utarbeidet flere dokumenter og maler som kan være til inspirasjon for andre kommuner. Følgende dokumenter er lenket opp nederst på siden:

  • Policy for bærekraftige anskaffelser
  • Handlingsplan for klima og miljø i prioriterte innkjøpskategorier
  • Planleggingsmal/sjekkliste for å sikre at bærekraftskrav implementeres i anskaffelser
  • Liste over gjennomførte anskaffelser med krav, tildelingskriterier og erfaringer
Relevante lenker