Klimasats-prosjekt

Klimasats i landbruket på Agder 2021–2022

Prosjektnavn: Klimasats i landbruket på Agder 2021–2022
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 236 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Landbruk og skog

Agder fylkeskommune ønsker at landbruksrådgiverne skal lære å bruke klimakalkulatoren.

Relevante lenker