Klimasats-prosjekt

Klimasats i landbruket på Agder 2021–2022

Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 236 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune ønsker at landbruksrådgiverne skal lære å bruke klimakalkulatoren.

Relevante lenker