Klimasats-prosjekt

Klimatiltak for oppgradering av renseanlegg

Prosjektnavn: Klimatiltak for oppgradering av renseanlegg
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Frogn kommune skal rehabilitere og oppgradere Skiphelle renseanlegg. Kommunen ønsker å utrede flere klimavennlige løsninger, blant annet gjenbruk, klimavennlige materialer, og transport og energiløsninger under bygging og drift.

Relevante lenker