Klimasats-prosjekt

Klimatiltak Vågå omsorgssenter

Fylke: Innlandet (N)
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Vågå kommune skal rehabilitere og bygge om Vågåheimen alders- og sykehjem. For å gjøre det klimavennlig, skal kommunen gjenbruke betong, og bruke klimavennlige materialer og energiløsninger.

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte for å utrede tiltakene som gjennomføres i prosjektet.

Forsinkelser og flomutredninger

Høsten 2021 fikk kommunen et nytt flomsonekart fra NVE. Kartet viste at omsorgsseneret ble liggene i faresonen for flom, og prosjektet ble midlertidig stoppet.

Etter at flomutredningene ble ferdige, startet byggearbeidet opp igjen høsten 2022.

Relevante lenker