Klimasats-prosjekt

Klimatiltak Vågå Omsorgsenter

Prosjektnavn: Klimatiltak Vågå Omsorgsenter
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg

Vågå kommune skal rehabilitere og bygge om Vågåheimen alders- og sykehjem. For å gjøre det klimavennlig, skal kommunen gjenbruke betong, og bruke klimavennlige materialer og energiløsninger.

Relevante lenker