Klimasats-prosjekt

Klimatiltak Vågå omsorgssenter

Fylke: Innlandet
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Vågå kommune har satt i gang et arbeid for å rehabilitere og bygge om Vågåheimen alders- og sykehjem. For å gjøre det klimavennlig, skal kommunen gjenbruke betong, og bruke klimavennlige materialer og energiløsninger.

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte for å utrede tiltakene som gjennomføres i prosjektet.

Framgang etter forsinkelser og flomutredninger

Prosjektet har kommet i gang igjen. NVEs nye flomsonekart i 2021 viste at omsorgssenteret lå i faresonen for flom, og prosjektet ble midlertidig stoppet.

Klimatiltak så langt i prosjektet:

  • Byggeplasskontoret, garderober og møterom ble plassert i en ubrukt fløy i sykehjemmet i stedet for å transportere og rigge en stor brakkerigg. Bioenergi fra det lokale fjernvarmeanlegget varmet opp fløyen.
  • Betong fra sanert svømmebasseng er gjenbrukt som fyllmasse.
  • Gjenbruk av energi fra spillvarme fra kjølemaskiner i det nye kjøkkenet har vært eneste form form for byggvarme i nybyggene.
  • Utgraving av steinmasser har blitt bearbeidet til grus og brukt til veger.
  • Kommunen har redusert bilkjøring med 50 000 km til og fra byggeplassen da bare ett av 20 prosjekteringsmøter har vært fysisk på byggeplassen, resten har vært digitale.
Relevante lenker