Klimasats-prosjekt

Klimavennlig asfalt

Fylke: Akershus
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Avlyst
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Vestby kommune skulle bytte ut asfalt i et område, og ønsket å legge mest mulig klimavennlig asfalt. Kommunen ville gjenbruke mest mulig, ha kortreiste materialer og bruke biobasert bindemiddel i stedet for bitumen.

Gjenbruksasfalt er billigere

Prosjektet ble avlyst da kommunen takket nei til tilskuddet fordi det viste seg at gjenbruksasfalt er billigere enn ny asfalt.

Dette skyldes at entreprenøren gjenbruke bindemiddelet, og det er det som er dyrest. Ifølge kommunen så vil prisen gå mer ned jo høyere gjenbruksprosenten er. 

Relevante lenker