Klimasats-prosjekt

Klimavennlig asfaltering

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Apr 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordland fylkeskommune ønsker mer klimavennlig asfaltering. Fylkeskommunen har derfor kartlagt tiltak som kan redusere klimagassutslippene ved asfaltproduksjon, uten at det går utover kvaliteten og levetiden til asfalten.

Økt gjenbruk og lokale materialer

Noen av tiltakene som kan redusere utslippene er å tilsette gjenbruksasfalt, redusere produksjonstemperaturen, bruke en ny type vedheftsmiddel og lokalt tilslagsmateriale. 

Fylkeskommunen har undersøkt hvilke lokale tilslagsmaterialer som finnes i Nordland, og om de kan brukes i asfalt. Fylkeskommunen har også funnet en aktuell strekning for å teste ut levetiden og kvaliteten på den mer klimavennlige asfalten.

Det er best å bruke lokale masser

Alle tiltakene fylkeskommunen så på i kartleggingen vil redusere utslippene sammenliknet med tradisjonell asfalt. Utslippskuttene er estimert til

  • 8 prosent for lavtemperaturasfalt
  • 18 prosent for asfalt med en tredjedel gjenbruk
  • 38 prosent for asfalt med lokale masser

Å bruke lokale masser er det tiltaket som gir størst kutt. Dessverre finnes det ikke egnede masser i Nordland.

Skal teste ut klimavennlig asfalt

I 2023 eller 2024 skal fylkeskommunen teste ut asfalt som er produsert på lavere temperatur og med 30 prosent gjenbruksasfalt. Fylkeskommunen skal også se om resultatene kan brukes til å gjøre endringer i klimakrav i kontrakter.

Relevante lenker