Klimasats-prosjekt

Klimavennlig energigjenvinning

Prosjektnavn: Klimavennlig energigjenvinning
Fylke: Vestland (N)
Søker: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet

Bjørnafjorden kommune skulle kartlegge muligheten for å bruke overskuddsvarmen fra et datasenter i Lyseparken næringsområde, til et produksjonsanlegg for varmtvannsarter. Prosjektet ble dessverre avlyst.

Relevante lenker