Klimasats-prosjekt

Klimavennlig energigjenvinning

Fylke: Vestland
Søker: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Avlyst
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Bjørnafjorden kommune skulle kartlegge muligheten for å bruke overskuddsvarmen fra et datasenter i Lyseparken næringsområde, til et produksjonsanlegg for varmtvannsarter. Prosjektet ble dessverre avlyst.

Relevante lenker