Klimasats-prosjekt

Klimavennlig knutepunkt for lokal godshåndtering

Prosjektnavn: Klimavennlig knutepunkt for lokal godshåndtering
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Skien, Bamble, Siljan og Porsgrunn kommuner, skal sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune utarbeide en mulighetsstudie for en samordnet logistikkløsning for godshåndtering i byområdet.

Relevante lenker