Klimasats-prosjekt

Klimavennlig knutepunkt for lokal godshåndtering

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Skien, Bamble, Siljan og Porsgrunn kommuner, skal sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune utarbeide en mulighetsstudie for en samordnet logistikkløsning for godshåndtering i byområdet.

Dessverre ble prosjektet avlyst på grunn av manglende kapasitet.

Relevante lenker