Klimasats-prosjekt

Klimavennlig løysing for Elnesvågen Brannstasjon

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hustadvika kommune skulle utrede klimatiltak og gjenbruk for Elnesvågen brannstasjonen. Prosjektet er avsluttet.

Relevante lenker