Klimasats-prosjekt

Klimavennlig løysing for Elnesvågen Brannstasjon

Prosjektnavn: Klimavennlig løysing for Elnesvågen Brannstasjon
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Hustadvika kommune skal utrede om de bør rehabilitere og utvide den eksisterende brannstasjonen, eller om de bør bygge en ny brannstasjon. I tillegg til muligheten for gjenbruk vil kommunen se på klimavennlige materialer, energiløsninger og drift.

Relevante lenker