Klimasats-prosjekt

Klimavennlig løysing for Elnesvågen Brannstasjon

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hustadvika kommune skal utrede om de bør rehabilitere og utvide den eksisterende brannstasjonen, eller om de bør bygge en ny brannstasjon. I tillegg til muligheten for gjenbruk vil kommunen se på klimavennlige materialer, energiløsninger og drift.

Relevante lenker