Klimasats-prosjekt

Klimavennlig oppvarming og materialvalg

Fylke: Agder
Søker: GJERSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Feb 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjerstad kommune har kartlagt klimavennlige løsninger og analysert flere kommunale bygg i Gjerstad.

  • Ny brannstasjon: Skal bruke klimavennlige materialer, blant annet lavkarbonbetong og massivtre.
  • Renovere kommunehuset: Det lønner seg å gjenbruke eksisterende kommunehus fremfor å rive og bygge nytt.
  • Drift av sentrumsbygg: Vurdert klimaeffekten ved aktiv byggdrift (EOS, ENØK).
  • Bo- og omsorgssenter: Sett på klimavennlige energiløsninger, som solcelleanlegg.

Forprosjektet har også gitt kommunen mange nyttige erfaringer med utredning og valg av klimagassreduserende tiltak. Disse erfaringene kommer godt med i andre prosjekter med ombygging og endring av kommunale bygg.

Relevante lenker