Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rehabilitering av Svalbardhallen

Fylke: Svalbard (N)
Søker: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Aug 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Svalbardhallen skal rehabiliteres, og Longyearbyen lokalstyre vil utrede klimavennlige løsninger. Lokalstyret skal blant annet se på klimavennlige materialer, gjenbruk, utslipp på byggeplassen, energiløsninger og muligheten for å bruke hallen som et varmelager for skolen som ligger vegg-i-vegg.

Relevante lenker