Klimasats-prosjekt

Klimavennlig rehabilitering av Svalbardhallen

Fylke: Svalbard
Søker: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Aug 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Svalbardhallen skal rehabiliteres, og Longyearbyen lokalstyre har utredet klimavennlige løsninger. 

Det er utarbeidet en rapport med analyser og råd for solenergianlegg på Svalbardhallen og den gamle miljøstasjonen, samt mulige ENØK-tiltak ved Svalbardhallen (se rapporten nederst på siden).

Resultatene fra forprosjektet

Lokalstyret skriver at solforholdene ved Svalbardhallen er gode og enda bedre ved den gamle miljøstasjonen. Effekten ved å montere solceller på veggen til den gamle miljøstasjonen gir omtrent like mye energi som på taket. I første omgang vil det være mest aktuelt å montere solcellepanel på veggen på den gamle miljøstasjonen på grunn av lav maksimal taklast på dette bygget. På Svalbardhallen er det takmonterte panel som vil være mest aktuelt.

Det er et stort potensial for ENØK-tiltak i Svalbardhallen, hvor både sol- og ENØK-tiltak vil kunne gi betydelige klimagassreduksjoner. Hovedutfordringen knyttet til solenergi er takkonstruksjoner og gjenværende levetid på taktekking, samt kostnader ved å installere solceller, ettersom byggekostnadene på Svalbard er høye sammenlignet med fastlandet.

Resultatene fra forprosjektet gir et godt grunnlag for å jobbe videre for å realisere fornybar energi- og ENØK-tiltak på Svalbardhallen, samt solenergianlegg på den gamle miljøstasjonen. Resultatene fra rapporten tas med i videre arbeid med begge prosjektene.

Relevante lenker