Klimasats-prosjekt

Klimavennlig utnyttelse av Presteneset

Fylke: Agder (N)
Søker: BYGLAND KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Aug 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bygland kommune skal utrede tiltak for å redusere klimagassutslipp ved etableringen av det nye sentrumsområdet Presteneset. Utredningen vil legge føringer for at området skal bli et lav- eller nullutslippsområde.