Klimasats-prosjekt

Klimavennlig utnyttelse av Presteneset

Fylke: Agder
Søker: BYGLAND KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Aug 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bygland kommune har gjennomført et mulighetsstudie for området som heter Prestneset. De har foretatt en gjennomgang av bygningsmassen med tanke på gjenbruk, i tillegg til å vurdere fortetting, eksisterende kvaliteter og grønn mobilitet. To bygg som var planlagt revet skal i stedet bli gjenbrukt med mindre ombygginger.

Relevante lenker