Klimasats-prosjekt

Klimavennlig utnyttelse av Presteneset

Prosjektnavn: Klimavennlig utnyttelse av Presteneset
Fylke: Agder (N)
Søker: BYGLAND KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt

Bygland kommune skal utrede tiltak for å redusere klimagassutslipp ved etableringen av det nye sentrumsområdet Presteneset. Utredningen vil legge føringer for at området skal bli et lav- eller nullutslippsområde.

Relevante lenker