Klimasats-prosjekt

Klimavennlige anskaffelser i Gjøvikregionen

Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Mai 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner, har organisert innkjøpene sine i en felles enhet der Gjøvik er vertskommune. Kommunene skal lyse ut en toårig prosjektstilling i klimavennlige anskaffelser innen temaene transport og kjøretøy, plast, bygg og anlegg, og mat- og drikkevarer. Prosjektet skal gi kommunene rutiner for strategiske og langsiktige klimavennlige innkjøp.

Relevante lenker