Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp; klima- og miljørådgiver

Fylke: Telemark
Søker: MIDT-TELEMARK KOMMUNE
Tilskudd: 1 012 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Des 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Telemark Innkjøpssamarbeid (TIS), som dekker Kviteseid, Midt-Telemark, Nome, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommuner, har hatt en klimarådgiver i deler av 2021, i 2022 og 2023.  

Klimarådgiveren har blant annet arbeidet med ny klima- og miljødel til innkjøpsstrategien til innkjøpssamarbeidet. Strategien skal revideres i inneværende kommunestyreperiode. 

Klimarådgiveren har også jobbet med sjekkliste for bærekraftige tjenestekontrakter, med fokus på vinterveivedlikehold, da dette er en problemstilling i mindre kommuner der ofte lokale bønder/aktører med egne traktorer/maskiner står for brøyting/strøing. 

Innkjøpssamarbeiet erfarte at det var utfordrende å sette krav til nullutslipp i vareleveringer i flere av kommunene på grunn av lange avstander. I flere konkurranser har det derfor vært fokus på leveringsrute, blant annet at en bil kjører og leverer varer til alle kommuner samme dag, og at det velges en effektiv kjørerute. 

Relevante lenker