Klimasats-prosjekt

Klimavennlige møbler og inventar ved Hunn skole

Fylke: Trøndelag
Søker: OVERHALLA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Avlyst
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Overhalla kommune skulle rehabilitere Hunn skole og ønsket å gjenbruke mest mulig av møblene.

Kommunen skulle også se på muligheten for å kjøpe bruktmøbler, eller nye klimavennlige møbler. Dessverre ble ikke prosjektet gjennomført.