Klimasats-prosjekt

Klimavennlige møbler og inventar ved Hunn skole

Prosjektnavn: Klimavennlige møbler og inventar ved Hunn skole
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: OVERHALLA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Overhalla kommune skulle rehabilitere Hunn skole og ønsket å gjenbruke mest mulig av møblene.

Kommunen skulle også se på muligheten for å kjøpe bruktmøbler, eller nye klimavennlige møbler. Dessverre ble ikke prosjektet gjennomført.