Klimasats-prosjekt

Kollektivtrase

Fylke: Troms og Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Alta kommune skulle detaljregulere en ny kollektivtrase for buss, men prosjektet ble ikke gjennomført på grunn av uenigheter mellom planer om fylkesvei og kommunalvei.

Relevante lenker