Klimasats-prosjekt

Kollektivtrase

Prosjektnavn: Kollektivtrase
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Alta kommune skulle detaljregulere en ny kollektivtrase for buss, men prosjektet ble ikke gjennomført på grunn av uenigheter mellom planer om fylkesvei og kommunalvei.

Relevante lenker