Klimasats-prosjekt

Kollektivtrase

Prosjektnavn: Kollektivtrase
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Alta kommune skal detaljregulere en ny kollektivtrase for buss. Kommunen har hatt et økende antall busspassasjerer, og vil fortsette å legge til rette for det.

Relevante lenker