Klimasats-prosjekt

Konkretisering av klimatiltak i jordbruket

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skien kommune, ved Grenland landbrukskontor, har kartlagt eksisterende klimatiltak i jordbruket, og sett på forslag til nye tiltak. 

Potensielt store utslippskutt

Klimagassutslippene fra jordbruk i Grenlandskommunene var rundt 27 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Ved å kombinere eksisterende og nye tiltak, kan kommunen redusere utslippene med 6750 til 8650 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Målindikatorer for klimatiltak

Kommunen skal bruke resultatene fra kartleggingen i videre arbeid, og vil utvikle målindikatorer for tiltakene.

Relevante lenker