Klimasats-prosjekt

Konkretisering av klimatiltak i jordbruket

Prosjektnavn: Konkretisering av klimatiltak i jordbruket
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog

Skien kommune, ved Grenland landbrukskontor, skal kartlegge nye tiltak og konkretisere eksisterende klimatiltak i jordbruket. 

Relevante lenker