Klimasats-prosjekt

Konsept nullutsleppshamn – Stranda/Hellesylt

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stranda kommune skal oppgradere Hellesylt kai og tilstøtende småbåthavn, og har utredet klimavennlige løsninger. 

Samarbeid og involvering av brukere

Kommunen har fått Nordplan til å vurdere ulike alternativer for kaihuset. Det er utviklet skisser med fokus på nullutslipp i alt fra designvalg og materialvalg til energiløsninger. Se egen rapport.

I prosessen har det vært viktig med involvering av brukere for å se på behovene som blant annet reiselivsaktører og småtbåtlaget har. 

Kommunen har også samarbeidet med NTNU hvor tre studenter har brukt kaihusprosjektet som case for sin bacheloroppgave.

Kommunen, Nordplan og studentene har hatt befaringer både i Hellesylt og i Geiranger, sammen med aktuelle brukere av kaiarealet. Det har også vært flere åpne møter i regi av kommunen og Hellesylt næringslag.

Planer videre

Hellesylt næringslag vil følge opp forprosjektet. Prosjektet er også aktuelt for liknende tiltak i resten av kommunen. Det er derfor satt som krav at løsning på kaihuset på Hellesylt skal kunne overføres til andre havner i kommunen.

Relevante lenker