Klimasats-prosjekt

Konsept nullutsleppshamn – Stranda/Hellesylt

Prosjektnavn: Konsept nullutsleppshamn – Stranda/Hellesylt
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet, Sjøtransport

Stranda kommune skal oppgradere Hellesylt kai og tilstøtende småbåthavn, og vil utrede klimavennlige løsninger. Kommunen skal blant annet se på muligheten for et nytt klimanøytralt kaihus og lademulighet for biler og småbåter.

Relevante lenker