Klimasats-prosjekt

Koordinator for klimasmart bylogistikk

Prosjektnavn: Koordinator for klimasmart bylogistikk
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Bymiljøetaten i Oslo kommune skal ansette en koordinator i et to-årig prosjekt for å kutte klimagassutslipp fra varetransport, og gi en mer helhetlig og klimavennlig bylogistikk. Dessverre ble prosjektet avlyst av økonomiske årsaker. 

Relevante lenker