Klimasats-prosjekt

Koordinator for klimasmart bylogistikk

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Avlyst
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bymiljøetaten i Oslo kommune skal ansette en koordinator i et to-årig prosjekt for å kutte klimagassutslipp fra varetransport, og gi en mer helhetlig og klimavennlig bylogistikk. Dessverre ble prosjektet avlyst av økonomiske årsaker. 

Relevante lenker