Klimasats-prosjekt

Kortreist Kvalitet kommunenettverk

Prosjektnavn: Kortreist Kvalitet kommunenettverk
Fylke: Vestland (N)
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019, og består av kommunene Bergen, Lier, Kristiansand, Stad, Stord, Asker, Moss, Arendal og Overhalla i tillegg til Trøndelag og Viken fylkeskommune.

Nettverket jobber med konkrete prosjekter på grunnlag av anbefalinger og kunnskap fra Kortreist Kvalitet.

Aktiviteter i 2021

Nettverket har hatt flere samlinger og aktiviteter i 2021, blant annet:

  • digital nettverkssamling om sirkulærøkonomi og bærekraftig samfunnsutvikling
  • spørreundersøkelse om hvordan nettverket bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet hos deltakerne