Klimasats-prosjekt

Kråkøya - klimapark og energihub på kysten

Fylke: Trøndelag
Søker: NÆRØYSUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2021 - Mar 2025
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Nærøysund kommune skal ansette en prosjektleder for å utvikle Kråkøya kysthavn og næringsområde på en klimavennlig måte. Kommunen ønsker at Kråkøya skal være et eksempel på klimavennlige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger.

Relevante lenker