Klimasats-prosjekt

Kråkøya - klimapark og energihub på kysten

Prosjektnavn: Kråkøya - klimapark og energihub på kysten
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NÆRØYSUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi, Sirkulær økonomi

Nærøysund kommune skal ansette en prosjektleder for å utvikle Kråkøya kysthavn og næringsområde på en klimavennlig måte. Kommunen ønsker at Kråkøya skal være et eksempel på klimavennlige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger.

Relevante lenker