Klimasats-prosjekt

Kreutzgate 2 – nye kommunale boliger med klima i fokus

Prosjektnavn: Kreutzgate 2 – nye kommunale boliger med klima i fokus
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 291 100
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Fredrikstad kommune skal bygge nye boliger, og har i den forbindelse utredet klimavennlige tiltak og løsninger for energi, materialer og mobilitet. Kommunen har også sett på muligheten for utslippsfri byggeplass.

Relevante lenker