Klimasats-prosjekt

Kreutzgate 2 – nye kommunale boliger med klima i fokus

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 291 100
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Feb 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fredrikstad kommune skal bygge nye boliger, og har i den forbindelse utredet klimavennlige tiltak og løsninger for energi, materialer og mobilitet. Kommunen har også sett på muligheten for utslippsfri byggeplass.

Relevante lenker