Klimasats-prosjekt

Kunnskapsgrunnlag og LCA for plast

Prosjektnavn: Kunnskapsgrunnlag og LCA for plast
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Avfall og deponi

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune skal se på klimaeffektive løsninger for utsortering og gjenvinning av plast i husholdningsavfall.

Relevante lenker