Klimasats-prosjekt

Kunnskapsgrunnlag og LCA for plast

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Mar 2023
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune har sett på klimaeffektive løsninger for utsortering og gjenvinning av plast i husholdningsavfall. De har bestilt utredninger på to områder: 

  • Litteraturstudie på gjenvinning av plast. Kunnskapsgrunnlag som beskriver mulighetene for gjenvinning av plast fra husholdningsavfall. Per i dag blir mye av plasten som sorteres og samles inn, ikke gjenvunnet. Rapporten belyser barrierer og mulige tiltak for dette.
  • Livssyklusanalyse (LCA) og overordnet analyse av energiforbruk for å belyse klima‐ og miljøeffekten av økt utsortering av plast i et ettersorteringsanlegg, sammenlignet med dagens løsning for innsamling og utsortering.

Du finner lenke til rapportene nederst på siden. 

Prosjektet har ifølge Oslo kommune resultert i kunnskap som har bidratt i prosessen med å utforme fremtidens avfallsløsninger for innbyggerne i Oslo. Utredningene viser at løsningene har potensiale til å bidra til fremtidige reduksjoner i klima‐ og miljøbelastning.

Relevante lenker