Klimasats-prosjekt

Kunnskapsinnhenting for ein berekraftig reiselivstrategi

Prosjektnavn: Kunnskapsinnhenting for ein berekraftig reiselivstrategi
Fylke: Vestland (N)
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse

Kinn kommune ønsker å skape en bærekraftig turistnæring, og skal finne klimavennlige strategier for reiselivet. 

Relevante lenker