Klimasats-prosjekt

Kunnskapsinnhenting for ein berekraftig reiselivstrategi

Fylke: Vestland
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Kinn kommune ønsket å skape en bærekraftig turistnæring, og skulle finne klimavennlige strategier for reiselivet. 

På grunn av ulike prosesser i kommunen, har det ikke vært kapasitet i organisasjonen til å gjennomføre prosjektet.

Relevante lenker