Klimasats-prosjekt

Kursserie om klimatiltak i jord- og skogbruksnæring

Prosjektnavn: Kursserie om klimatiltak i jord- og skogbruksnæring
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog

Kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum og Jevnaker skal arrangere en serie med kurs innen klima og jordbruk.

Relevante lenker