Klimasats-prosjekt

Kursserie om klimatiltak i jord- og skogbruksnæring

Fylke: Buskerud
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Sep 2024
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum og Jevnaker har arrangert en serie kurs innen klima og jordbruk.

Serien inneholdt tema som presisjonslandbruk, bruk av solceller, vekstskifte, robust framtidsskog, ungskogpleie, ombruk av tre som byggemateriale, klimatiltak i landbruksnæringa og drenering. Opp til 80 gårdbrukere deltok på kursene. Kommunene jobber også med en håndbok om klimatiltak til gårdbrukere.

Relevante lenker