Klimasats-prosjekt

Kvalitetsprogram for klima og miljø i reguleringsplaner

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune har laget et kvalitetsprogram for planer. Kvalitetsprogrammet vil gi overordnede mål for klima, miljø og energi i det aktuelle utbyggingsprosjektet, og bidra til at tiltaket er i tråd med Oslo kommunes klima- og miljømål. 

I 2020 fikk Oslo kommune 500 000 kroner i Klimasats-støtte til å utvikle et sett med klimakriterier for å vurdere plansaker (se lenke under). Kvalitetsprogrammet bygger videre på disse kriteriene.

Prosessveileder for klima i reguleringsplaner

Underveis ble det noen endringer i prosjektet, slik at det endelige sluttproduktet er en prosessveileder for klima i reguleringsplaner. Veilederen kan lastes ned under. Se også sjekklisten for klimahensyn i ulike planfaser. 

Vurderer klima i alle faser av planlegging og utbygging

Klimavurderinger gjøres nå i alle faser av planlegging og utbygging, men på ulikt nivå og med ulik konkretiseringsgrad. Fra fastsetting av klimamessige ambisjoner og mål, innom strategier og tiltak gjennom økt kunnskapsgrunnlag i utredningsfasen, til utforming av planbestemmelser og miljøoppfølgingsplan.

For en gjennomgang av hvilke klimakrav og -kriterier Oslo kommune stiller, kan dere laste ned presentasjon fra EBY om klimavurderinger i planprossesen i listen nedenfor.

Relevante lenker