Klimasats-prosjekt

Kvinlog skule ombygging og ny fleirbrukshall

Prosjektnavn: Kvinlog skule ombygging og ny fleirbrukshall
Fylke: Agder (N)
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Kvinesdal kommune skulle kartlegge klimatiltak ved ombygging av en skole og bygging av en ny flerbrukshall. Kommunen ville se på bruk av massivtre, energiløsninger og miljøvennlige byggemetoder.

Prosjektet ble ferdig før kommunen fikk tilsagnet, og støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.

Relevante lenker