Klimasats-prosjekt

Kvinlog skule ombygging og ny fleirbrukshall

Fylke: Agder
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Mar 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Kvinesdal kommune skulle kartlegge klimatiltak ved ombygging av en skole og bygging av en ny flerbrukshall. Kommunen ville se på bruk av massivtre, energiløsninger og miljøvennlige byggemetoder.

Prosjektet ble ferdig før kommunen fikk tilsagnet, og støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.

Relevante lenker