Klimasats-prosjekt

Ladeanlegg til hjemmetjenesten og Rådhuset

Fylke: Trøndelag
Søker: OPPDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Oppdal kommune har etablert 14 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 14 fossile biler med elektriske i 2023.

Relevante lenker