Klimasats-prosjekt

Ladeanlegg til hjemmetjenesten og Rådhuset

Prosjektnavn: Ladeanlegg til hjemmetjenesten og Rådhuset
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: OPPDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Oppdal kommune skal etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker